Akdeniz Üniversitesi

hamide

 

 

 

Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK

Derece

Bölüm/Program

Üniv ersite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

1990

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Bahçe Bitkileri

Akdeniz Üniversitesi

1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Cavendish ve Basrai Muz Klonlarının Beslenmesi, Muhafazası ve Olgunlaştırılması Üzerinde Araştırmalar,Prof. Dr. Nuretin KAŞKA, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: Bazı Önemli muz Klonlarının Doku Kültürü Yöntemi ile Çoğaltılması ve Klonlar Arasındaki Farklılıkların Biyoteknolojik Yöntemlerle Saptanması Üzerinde Araştırmalar, Prof. Dr. Mustafa PEKMEZCİ, Akdeniz  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman

Ziraat  Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

1991-1999

Dr.Oğr. Gör.

Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

1999-2002

Yrd. Doç. Dr.

Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

2002-2005

Doçent

Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

2005-2010

Profesör

Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

2010-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Kaya, B.,  “ Bazı Turunçgil Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemi ile çoğaltılması”, Akdeniz  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

Demiral, E., “Tohumdan Yetiştirilen Bazı Standart Ve Hybrid Papaya (Carica Papaya  L.) Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları” Akdeniz  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Yönetilen Doktora Tezleri :

Dal, B., “Yapraktan Uygulanan Ürenin ‘Washington Navel’ Portakalında Meyve Tutumu, Karbonhidrat, Besin Elementleri, Verim Ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Araştırmalar”, Akdeniz  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Güven, D., “Bazı Yeni Muz Klonlarında Fenolojik ve Pomolojik Özellikler ile Bitki Besin Maddeleri ve Hormonların Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi”, Akdeniz  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-

Güneş, E., “Örtüaltında Yetiştirilen Papaya Çeşitlerinin Morfolojik ve Verim Özellikleri ile Meyvelerinin Muhafaza Öncesi ve Sonrası Bazı Kalite Özelliklerinin Saptanması”, Akdeniz  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Seralarda Yetiştirilen Cavendish ve Basrai Muz Klonlarının Beslenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK projesi. TOVAG-496, Yardımcı Araştırıcı, 1989.
 2. Türkiye Koşullarına Uygun Muz genotiplerinin Seleksiyonu ve Adaptasyonu. TÜBİTAK Projesi. TOGTAG-1493, Yardımcı Araştırıcı,  1995.
 3. Soğuklara Dayanıklı Bazı Önemli Muz Klonlarının Doku Kültürü Yöntemi ile Çoğaltılması ve Bu Klonların Değişik Muz Üretim Yörelerine Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje No: 96.03.0104.03, Yardımcı Araştırıcı, 1997.
 4. Biodiversity Audit and Sustainable Exploitation of Cedars (Cedrus ssp.) in the Mediterranean Region. Avrupa Birliği Projesi.  Proje No: ICI8-CT97-0177, Yardımcı Araştırıcı, 1997.
 5. Bazı Turunçgil Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemi ile Çoğaltılması. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Tez Projesi. Proje Yürütücüsü,  1999.
 6. Derim Sonrası Sıcak Hava ve Sıcak Su Uygulamaları ile Plastik Filmle Kaplamanın Portakal ve Limonların Muhafazası Üzerine Etkileri. TÜBİTAK Projesi.  TOGTAG/TARP-2522,  Yardımcı Araştırıcı, 2000.
 7. Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu ve Seçilen Tiplerin Muhafazası. TÜBİTAK Projesi.   TOGTAG/TARP-2523, Yardımcı Araştırıcı, 2000
 8. Derim Sonrası Sıcak Hava ve Sıcak Su Uygulamaları ile Plastik Filmle Kaplamanın Klemantin Mandarininin Muhafazası Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje No: 20.01.0104.04, Yardımcı Araştırıcı, 2000.
 9. Batı  Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu ve Seçilen Tiplerin  Gen Kaynaklarının Muhafazası Amacıyla Çoğaltılması ve Muhafazası. Akdeniz Üniversitesi Araştırma   Fonu    Projesi. Proje No: 20.01.0104.01, Yardımcı Araştırıcı, 2000.
 10. Tohumdan Yetiştirilen Bazı Standart ve Hybrit  Papaya (Carica papaya L.) Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Tez Projesi. Proje No: 2004.02.0121.011, Proje Yürütücüsü,  2004.
 11. Elmalı ve Korkuteli yöresinde üretilen baz önemli elma çeşitlerinin muhafazası
  üzerine 1-MCP ve sıcak su uygulamalarının etkileri. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu    Projesi. Proje No: 2004.01.0200.002, Yardımcı Araştırıcı, 2004.
 12. Yapraktan Uygulanan Ürenin Washington Navel Portakallarında Meyve Tutumu, Karbonhidrat, Besin Elementleri, Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Araştırama Fonu Projesi. Proje No: 2006.03.0121.004 No’lu proje, Proje yürütücüsü, 2008.
 13. Değişik Lokasyonlarda Açıkta ve Örtüaltında Yetiştirilen ‘Dwarf Cavendish’ Muz Çeşidinde Verim, Bazı Kalite Kriterleri ve Aroma Maddeleri ile Meyvelerin Derim Sonrası Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK, Proje No: 107O156, Proje Yürütücüsü, 2010
 14. Establishing Carob Orchards with Wild and Commercial Types and Varieties with Economically Important and the Comparison of These Types in Terms of Biological, Phenogical and Pomological Features and Plant Nutrient Component Contents. Proje No: COST-866: Green Care in Agriculture, Proje yürütücüsü, 2010.
 15. D-pinitol Content, as a Bioactive Molecule, Influenced by Environment and Composition of Carob (Ceratonia siliqua L.) Types Grown in Turkey, COST, Action FA0602: Bioactive food components, mitochondrial function and health, Yardımcı Araştırıcı, 2010.
 16. Kampüsten İşe. Dünya Bankası Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2010.
 17. Antalya Yöresinde Yetiştirilen ’Hayward’ Kivi Çeşidinin Kontrollu Atmosferde Muhafazası, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 2007.01.0104.00, Proje Yürütücüsü, 2007-
 18. Bazı Yeni Muz Klonlarında Fenolojik ve Pomolojik Özellikler ile Bitki Besin Maddeleri ve Hormonların Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 2008.03.012.013, Proje Yürütücüsü,  2008.
 19. Örtüaltında Yetiştirilen Papaya Çeşitlerinin Morfolojik ve Verim Özellikleri ile Meyvelerinin Muhafaza Öncesi ve Sonrası Bazı Kalite Özelliklerinin Saptanması. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:2009.03.0121.006,  Proje Yürütücüsü,  2009-

İdari Görevler :

Staj Komisyonu Üyeliği (2006-2008)

Bölüm Başkan Yardımcılığı (2006-2009)

Fakülte Kurulu Üyeliği (2006-2009)

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği (2006-)

Erasmus Bölüm Koordinatörü (2009-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

International Society of Horticultural Sciences (2008-)

 

Burs ve Teşvikler:

TÜBİTAK Yayın Teşvikleri 5 adet (2004–2007)

Tissue Culture and Molecular Biology  (England)

Sustaibale Horticultural Crop PRIDUCTİON Under Climatic Constrains (Israel)

International Training Course on Biotechnological Tools for Plant Improvement (India)

Fransız Büyükelçiliği ve CIRAD, Eğitim Bursu  (11 Eylül-25 Kasım 2006)

Son Beş Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Subtropik İklim Meyveleri I/L (2+1)

Ilıman İklim Meyveleri I/L (2+1)

Bahçe Bitkileri (4+2)

Subtropik İklim Meyveleri II (2+1)

Ilıman İklim Meyveleri I/L (2+1)

Subtropik Meyveler Islahı/Dok.(3+0)

Subtropik Meyvelerde Özel Araştırma Metotları/Dok.(3+0)

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR LİSTESİ

1. BÖLÜM: ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ

1.1. a. Science Citation Index–Expanded tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler (1.1. a, 1-10)

1.1.a.1. Gubbuk, H., Pekmezci, M., Onus,  A.N. and Erkan, M. Identification and Selection of Superior Banana Phenotypes in the Cultivar Dwarf Cavendish Using Agronomic Characteristics and RAPD Markers. Pakistan Journal of Botany, 36 (2), 331-342, 2004.

1.1.a.2. Gubbuk, H. and Pekmezci, M. Comparison of Open-field and  Protected Cultivation of Banana (Musa spp. AAA) in the Coastal Area of Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol.32, 375-378, 2004.

1.1.a.3. Gubbuk, H., Pekmezci M. and Erkan, M. Production Potential of Cavendish Cultivars (Musa spp. AAA) under Greenhouse and Field Conditions in Subtropical Areas of Turkey. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Plant Soil Science, 54 (4), 249-253, 2004.

1.1.a.4. Gübbük, H. and. Pekmezci, M. The Agronomic Performance of Six Promising Off-Types Banana (Musa Spp.  Aaa) Under Protected Cultivation. Tropical Agriculture, 82 (1):30-33, 2005.

1.1.a.5. Gübbük, H., Onus, A.N. and  Pekmezci, M. Improvement on In-Vitro Propagation of Dwarf Cavendish (Musa Spp.) Banana Types Using Thidiazuron and Active Charcoal. Tropical Agriculture, 82 (3), 219-224, 2005.

1.1.a.6. Gubbuk, H. and Pekmezci, M. In Vitro Propagation of Banana (Musa Spp.) Using Thidiazuron and Activated Charcoal. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Plant Soil Science, 56: 65-69, 2006.

1.1.a.7. Biner, B., Gubbuk, H., Karhan, M., Aksu, M. and  Pekmezci, M. Sugar Profiles of Cultivated and Wild Types of Carob Bean (Ceratonia siliqua L.) in Turkey. Food Chemistry, 100: 1453-1455, 2007.

1.1.a.8. Wojcik, P., Gubbuk, H., Akgul, H., Gunes, E. Ucgun, K., Kocal, H., Kucukyumuk, C. Effect of Autumn Calcium Spray at a High Rate on 'Granny Smith' Apple Quality and Storability. Journal of Plant  Nutrition, 33 (1):46-56, 2010.

1.1.a.9. Wojcik, P., Gubbuk, H., Akgul, H., Gunes, E. Ucgun, K., Kocal, H., Kucukyumuk, C. Response of 'Granny Smith' Apple Tress to Foliar Titanium Sprays Under Conditions of Low Soil Availability of İron, Manganese and Zink. Journal of Plant  Nutrition, 33 (13): 1914-1925, 2010.

1.1.a.10. Gubbuk, H., Kafkas, E., Guven, D. And Gunes, E. Physical and phytochemical profile of wild and domesticated carob (Ceratonia siliqua L.) genotypes. Spanish Journal of Agricultural Research, 8(4), 1129-1136, 2010

1.2. a. Science Citation Index dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler (1.2.a, 1-20)

1.2.a.1. Gübbük, H., Paydaş, S. ve Kaşka, N. Değişik Azot ve Çiftlik Gübresi Düzeylerinin Cam Serada Yetiştirilen Cavendish ve Basrai Muz Klonlarında Yaprakların Makro ve Mikro Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkileri. Bahçe, 20 (1-2), 33-39, 1991.

1.2.a.2. Gübbük, H., Paydaş, S. ve Kaşka, N. Değişik Azot ve Çiftlik Gübresi Düzeylerinin Cavendish ve Basrai Muz Klonlarının Gövde ve Meyve Büyümesi ile Meyve Gelişme Süresi Üzerine Etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17 (1), 239-253, 1993.

1.2.a.3. Gübbük, H., Paydaş, S.ve Kaşka, N. Değişik Azot ve Çiftlik Gübresi Düzeylerinin Cam Serada Yetiştirilen Dwarf Cavendish ve Basrai Muz Klonlarının Verim ve Bazı Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.  Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17 (3),  593-605, 1993.

1.2.a.4. Kaşka, N., Gübbük, H. ve  Paydaş, S. Coscia ve Precoce de Morettini Armutlarının Olgunlaştırılması Üzerine Etilen ve Asetilenin Değişik Dozlarının Etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17 (4), 891-910, 1993.

1.2.a.5. Gübbük, H. ve Pekmezci, M. Değişik Muz Klonlarının Meristem Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Değişik Hormon Tipleri ve Konsantrasyonlarının Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1), 127-137, 2001.

1.2.a.6. Adak, N., Pekmezci, M. ve Gübbük, H. Değişik Çilek Çeşitlerinin Meristem Kültürü ile Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (1), 119-126, 2001

.1.2.a.7. Gübbük,  H.,  Pekmezci, M. ve Biner, B. Bazı Uygulamaların Walter Hole ve Blake Avokado Çeşitlerinin Çimlenme Oranı ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (2), 57-62, 2001.

1.2.a.8. Kaya, B. ve Gübbük, H. Bazı Turunçgil Anaçlarının Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (2), 69-76, 2001.

1.2.a.9. Demirkol, A., Pekmezci, M., Erkan, M., Gübbük, H. ve Çakıroğlu, N. Antalya Koşullarında Yetiştirilen Washington Navel Portakal Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (2), 29-38, 2001.

1.2.a.10. Gübbük, H. ve Pekmezci, M. Değişik Muz Klonları Arasındaki Genetik Varyasyonların RAPD Markörleri İle Belirlenmesi. Bahçe, 30, 1-2, 71-79, 2001.

1.2.a.11. Gübbük, H., Pekmezci, M. ve Erkan, M. Meristem Kültürü ile Çoğaltılan Değişik Muz Klonlarının Açıkta ve Örtüaltında Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Anadolu, J. of AARI, 13 (2), 73-87, 2003.

1.2.a.12. Erkan, M., Pekmezci, M., Gübbük, H. ve Karaşahin, I. Effects of Controlled Atmosphere Storage on Scald Development and Postharvest Physiology of Granny Smith Apples. Turk. J. Agric. For., 28 (1), 43-48, 2004.

1.2.a.13. Gubbuk, H., E. Polat and M. Pekmezci. Organic Fruit Production in Turkey. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Special ed., 12:23-29, 2004.

1.2.a.14. Gübbük, H. and  Pekmezci, M. In Vitro Propagation of Some New Banana Types (Musa spp.). Turk. J. Agric. For.,  28 (5), 355-361, 2004.

1.2.a.15. Pekmezci, M., Gübbük, H., Eti, S., Erkan, M., Onus, N., Biner, B., Adak, N. ve Karaşahin, I. Doğu Akdeniz Bölgesinde Kültür Ve Yabani Formda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu. Bahçe, 34 (2), 73-82, 2005.

1.2.a.16. Mapongmetsem, P.M., Benoit, L.B., Nkongmeneck, B.A., Ngassoum, M.B., Gubbuk, H., Baye-Niwah, C. and Longmou, J. Litterfall, Decomposition and Nutrients Release in vitex donıana sweet. and vitex madiensis oliv. the Sudano–Guinea Savannah. Akdeniz Universitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 63-75, 2005.

1.2.a.17. Güneş, E. ve Gübbük. H. Değişik Papaya Çeşitlerinde (Carica papaya L.) Tohumlara Yapılan Bazı Ön İşlemlerin Tohum Çimlenme Oranı ve Süresi Üzerine Etkileri.  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1):107-114, 2006.

1.2.a.18. Bride, H.,  Temfempa, H.B., Ngassam, P.,  Mapongmetsem, P.M.,  Nkongmeneck, B.A., and Gubbuk, H. Behaviour Of Mammals Around Artificial Waterholes in The Waza National Park (Cameroon). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (1), 7-13, 2008.

1.2.a.19. Pekmezci, M., Gübbük, H., Eti, S., Erkan, M., Onus, N., Karaşahin, I., Biner, B., Adak, N. Batı Akdeniz Ve Ege Bölgesi’nde Yabani Ve Kültür Formunda Yetişen Keçiboynuzu Tiplerinin Seleksiyonu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 145-153, 2008.

1.2.a.20. Güneş, E. ve Gübbük, H. Değişik Papaya Çeşitlerinin Subtropik Koşullar Altında Fenolojik Özellikler ve Verim Açısından Gösterdikleri Performanslar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1), 121-128, 2009.

 

1.3. a. Uluslararası indeksler tarafından taranmayan hakemli dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler (1.3.a, 1-15)

1.3.a.1. Kaşka, N., Paydaş, S. ve Gübbük, H. Melezleme Islahı ile Elde Edilen Bazı Umutlu Çilek Çeşit Adaylarının Verim Denemelerindeki Ön Sonuçlar. Derim Dergisi, 7 (4), 150-157, 1990.

1.3.a.2. Paydaş, S., Kaşka, N., ve Gübbük, H. Muz ve Çilek Atıklarının Kompost Yapımında Kullanılması. Derim, 8 (2), 50-55, 1991.

1.3.a.3. Paydaş, S. ve Gübbük, H. Muz Yapraklarında Optimum Makro ve Mikro Besin Maddesi Düzeyleri ile Bunların Noksanlığından Doğabilecek Semptomlar.  Derim,  8 (3), 138-143,1991.

1.3.a.4. Paydaş, S., Gübbük, H. ve Kaşka, N. Muz Muhafazası Üzerine Potasyum Permanganatın Etkisi. Derim,  9 (1), 28-34, 1992.

1.3.a.5. Paydaş, S. ve Gübbük, H. Muzların Doku Kültürü Tekniği ile Çoğaltılması Sırasında İzlenecek Yollar. Derim, 9 (2), 80-84, 1992.

1.3.a.6. Paydaş, S., Gübbük, H. ve Aydın, A. Yaz ve Kış Dikim Sistemleriyle Yetiştirilen Beş Çilek Çeşidinin Anamur Ekolojik Koşullarına Adaptasyonları. Derim, 9 (3), 108-116, 1992.

1.3.a.7. Paydaş, S. ve Gübbük, H. Bazı Çilek Çeşit Adaylarının Verim ve Kaliteleri Üzerine Değişik Kompost Ortamlarının Etkileri.  Derim,  9 (4), 146-152, 1992.

 

1.3.a.8. Yeşiloğlu, T., Polat, E. ve Gübbük, H. Yenidünya (Eriobotrya Japonica Lindl.)’da Kabuğu Soyulmuş ve Soyulmamış Tohumların Laboratuvar ve Arazi Koşullarında Çimlenmesi Üzerine Değişik Muhafaza Ortamları ve Sürelerinin Etkileri. Derim, 14 (1),  2-10, 1997.

1.3.a.9. Gübbük, H., Pekmezci, M. ve Adak, N. Değişik Tavuk ve Çiftlik  Gübresi Düzeylerinin Dwarf Cavendish Muz Klonunda Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Derim, 18 (4), 145-153, 2001.

1.3.a.10. Gübbük, H. ve Pekmezci, M. Dwarf Cavendish Muz Klonunda Hevenklere Yapılan Bazı Uygulamaların Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Derim, 19 (2), 50-55, 2001.

1.3.a.11. Demiral, E. ve Gübbük, H. Papaya (Carica Papaya L.) Yetiştiriciliği ve Ülkemiz Koşullarında Yetiştirilme Olanakları. Derim, 21:2, 40-44, 2004.

1.3.a.12. Paydaş, S., Kaşka, N. ve GübbükH. Yeni Bazı Kayısı Çeşitlerinin Adana  Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 5 (4), 41-48, 1990.

1.3.a.13. Paydaş, S., Kaşka, N., Gübbük, H. ve Polat, A. Santa Maria ve Thriumh de Vien Armut Çeşitlerinin Olgunlaştırılmaları Üzerine Etilen ve Asetilen Gazlarının Etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 6 (3),  17-32, 1991.

1.3.a.14. Paydaş, S., Kaşka, N. ve Gübbük, H. Yerli ve Yabancı Bazı Yenidünya (Eriobotrya Japonica Lindl.) Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarına Adaptasyonları (1987-1989 Araştırma Dilimi). Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 6 (2), 17-26, 1991.

1.3.a.15. Paydaş, S. ve Gübbük, H. Anamur Koşullarında Cam Serada Yetiştirilen Dwarf Cavendish Muz Klonunda Yapraklardaki Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Saptanması. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 7 (1), 145-154, 1992.

1.3.c. Madde 1.1., 1.2, 1.3.a. ve 1.3.b. nin kapsamı dışındaki dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler (1.3.b., 1-10)

1.3.c.1. Gübbük, H. ve Güneş, E. Ülkemiz Koşullarında Yetiştirilme Şansı Olan Tropik Meyveler (1). Borsanomi, Mart-Nisan(12), 24-25, 2007.

1.3.c.2. Gübbük, H. ve Güneş, E. Ülkemiz Koşullarında Yetiştirilme Şansı Olan Tropik Meyveler (2). Borsanomi, Mayıs-Haziran(13), 24-25, 2007.

1.3.c.3. Gübbük, H. ve Güneş, E. Ülkemiz Koşullarında Yetiştirilme Şansı Olan Tropik Meyveler (3). Borsanomi, Temmuz-Ağustos(14), 24-25, 2007.

1.3.c.4. Gübbük, H. Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilme Şansı Olan Tropik Meyveler. Meyve Sebze dünyası, Aralık(1), 40-41, 2007.

1.3.c.5. Gübbük, H. Muz Tarımındaki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar. Hasad, 23 (269), 46-48, 2007.

1.3.c.6. Gübbük, H. Subtropik ve Tropik Koşullarda Muz Yetiştiriciliği. Hasad,  23 (270), 52-54, 2007.

13.c.7. Güneş, E. ve Gübbük, H. Antalya ve Alanya Yöresinde Örtüaltında Papaya Adaptasyon Çalışmaları. Hasad,  23 (271), 64-65, 2007.

1.3.c.8. Gübbük, H. Tarım Dışı Arazilerin Ekonomik Olarak Kullanımına Alternatif Bir Meyve Türü. Hasad, 23 (276), 64-69, 2008.

1.3.c.9. Gübbük, H. Güneş E. ve Pınar, H. Keçiboynuzunun Çoğaltılmasına Yeni Bir Yaklaşım. Hasad, 24 (284), 46-51, 2009.

1.3.c.10. Gübbük, H. Tayland’dan İzlenimler. Meyve Sebze Dünyası, 2:16; 54-55, 2009.

1.3.e. Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri tam metinleri (1.3.e., 1-1)

1.3.e.1. Gübbük, H. Banana – a Very Profitable Crop for Subtropical conditions. Second International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Vol:3, 474-476,  2010.

1.3.f. Ulusal kongre veya sempozyum bildirileri (1.3.f., 1-32)

1.3.f.1. Gübbük, H., Paydaş, S. ve Kaşka,  N. Cam Serada Yetiştirilen Cavendish ve Basrai Muz Klonlarının Beslenmesi Muhafazası ve Olgunlaştırılması Üzerinde Araştırmalar.  Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I,  557-560, İzmir, 1992.

1.3.f.2. Paydaş, S., Kaşka, N., Polat, A. ve Gübbük, H. Yeni Bazı Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar, Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 465-469, İzmir, 1992.

1.3.f.3. Paydaş, S., Kaşka, N., Polat, A. ve Gübbük, H. Yerli ve Yabancı Bazı Yenidünya Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarına Adaptasyonları. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 509-513, İzmir, 1992.

1.3.f.4. Pekmezci, M., Erkan, M. ve Gübbük, H. Trabzon Hurmalarının Soğukta Muhafazası Üzerinde Araştırmalar, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 595-599, Adana,1995.

1.3.f.5. Pekmezci, M., Gübbük, H. ve Erkan, M. Değişik Etilen ve Asetilen Konsantrasyonlarının Muzların Olgunlaştırılması Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 623-627, Adana, 1995.

1.3.f.6. Pekmezci, M., Gübbük, H. ve Erkan,  M. Değişik Düzeylerde Azot ve Potasyum Gübrelemesinin Muzun Verim, Kalite ve Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,  Cilt I, 618-622,  Adana, 1995.

1.3.f.7. Yeşiloğlu, T., Gübbük, H. ve Polat, E. Avokado Tohumlarında Bazı Uygulamaları Çimlenme ve Büyüme Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I, 581-586, Adana, 1995.

1.3.f.8. Pekmezci, M., Erkan, M. ve Gübbük, H. Klemantin Mandarininde Değişik Sıcaklık ve Kimyasal Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Üzerine Etkileri. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 181-186, Yalova, 1997.

1.3.f.9. Pekmezci, M., Gübbük, H. ve  Erkan, M. Semperfresh’in Muz Muhafazası Üzerine Etkisi. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 317-322, Yalova, 1997.

1.3.f.10. Pekmezci, M., Erkan, M., Gübbük, H. ve Gündoğdu, M. Değişik Derim Sonrası Uygulamalarının Limonların Muhafazası Üzerine Etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 157-161, Ankara,  1999.

1.3.f.11. Pekmezci, M., Gübbük, H., Erkan, M. ve Ünal, N. Değişik Muz Klonlarının Meristem Kültürü Yöntemi ile Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 228-232, Ankara, 1999.

1.3.f.12. Erkan, M., Pekmezci, M., Gübbük, H. ve Gündoğdu, M. Derim Sonrası Metil Jasmonate ve Sıcak Su Uygulamalarının Bazı Önemli Biber Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası ve Üşüme Zararı Üzerine Etkileri. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 258-263,  Isparta, 2000.

1.3.f.13. Demiral, E., Gübbük, H., Pekmezci, M. ve Adak, N. Erken Sonbahar Dikiminde Çilekte Değişik Fide Tiplerinin Erkencilik ve Verim Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 306-308, Antalya, 2003.

1.3.f.14. Gübbük, H., Pekmezci, M., Erkan, M., Adak, N., Demiral, E., Biner B. ve Karaşahin, I. Bazı Yeni Muz Çeşitlerinin  Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 309-310, Antalya, 2003.

1.3.f.15. Seyit, Y.,  Şekerli, L., Pekmezci, M.  ve Gübbük, H. Değişik Muz Tiplerinin  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İklim Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 311-312, Antalya, 2003.

1.3.f.16. Adak, N., Gübbük, H. ve Pekmezci, M. Bazı Çilek Çeşitlerinin Antalya Koşullarında Örtüaltında Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 313-314, Antalya, 2003.

1.3.f.17. Biner, B., Gübbük, H., Pekmezci, M., Demiral, E. ve Karaşahin, I. Dwarf Cavendish ve Williams Muz Çeşitlerinin Çoğaltılması Üzerine Değişik Eksplant ve Agar Tipleri ile Alt Kültür Sayısının Etkileri. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 320-321, Antalya, 2003.

1.3.f.18. Adak, N., Pekmezci, M. and Gübbük, H. ‘Oso Grande’ Çilek Çeşidinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. IV. GAP Tarım Kongresi, 212-217, Urfa, 2005.

1.3.f.19. Demiral, E. and Gübbük, H. 2005. Tohumlara Yapılan Bazı Ön İşlemlerin CO7 Papaya (Carica Papaya L.) Çeşidinde Tohum Çimlenme Süresi ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri.  IV. GAP Tarım Kongresi,  196-200, Urfa, 2005.

1.3.f.20. Yaşin, D. and Gübbük, H. Keçiboynuzu (Ceratonia Siliqua) Tohumlarına Yapılan Bazı Ön İşlemlerin Tohum Çimlenme Süresi ve Çöğür Büyümesi Üzerine Etkisi”. IV. GAP Tarım Kongresi, 192-195, Urfa,  2005.

1.3.f.21. Gübbük, H. and Pekmezci, M. ‘Dwarf Cavendish’ ve ‘Grand Nain’ Muz Çeşitlerinin Meristem Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Değişik Kinetin ve Naftalen Asetik Asit Konsantrasyonlarının Etkileri. IV. GAP Tarım Kongresi, 201-205, Urfa, 2005.

1.3.f.22. Erkan, M., Pekmezci, M., Gübbük, H.,  Karaşahin, I. and Yaşin, D. Yenidünya Muhafazası Üzerine Değişik Ambalaj Tiplerinin Etkileri. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 122-128, Hatay, 2005.

1.3.f.23. Erkan, M., Pekmezci, M., Gübbük, H., Karaşahin, I. and Şahin, G. Muz muhafazası üzerine 1-methylcyclopropene (1-MCP)’nin etkisi. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 228-234, Hatay, 2005.

1.3.f.24. Güneş, D. E., Gübbük, H. ve Karaşahin, I. “Papaya’da (Carica Papaya L.) Değişik Derim Zamanlarının Meyve Olgunlaşma Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri”. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 424-431, Antakya-Hatay, 2005.

1.3.f.25. Dal, B. ve Gübbük, H. Turunçgillerde Sık Dikim Uygulamaları. V Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül, Erzurum, Cilt:1 Meyvecilik, 222-225, 2007.

1.3.f.26. Dal, B. ve Gübbük, H. Turunçgillerde Dünya ve Ülkemiz Piyasasında Mevcut Durum, Yaygın Çeşitler Sorunlar ve Çözüm Önerileri. V Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül Erzurum, Cilt:1 Meyvecilik, 226-229, 2007.

1.3.f.27. Dal, B. ve Gübbük, H. ve Kaynak, L. Turunçgillerde Yapraktan Üre Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. V Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül Erzurum, Cilt:1 Meyvecilik, 219-221, 2007.

1.3.f.28. Gübbük, H. ve Pekmezci, M. Meristem Kültürü İle Çoğaltılan Değişik Muz Çeşitlerinde Toprağa Transferden Araziye Dikim Aşamasına Kadar Geçen Sürede Bitki Büyüme Ve Gelişmesinde Meydana Gelen Değişimler. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül, Erzurum, Cilt 1: Meyvecilik, 73-76, 2007.

1.3.f.29. Güneş, E., Gübbük, H. ve Demiral, S. Papaya’da (Carica  Papaya  L.) Değişik Derim Zamanlarının Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 4-7 Eylül, Erzurum, Cilt 1: Meyvecilik, 129-133, 2007.

1.3.f.30. Güneş, E. ve Gübbük, H. Bazı Papaya (Carica Papaya L.) Çeşitlerinde Tohumlara Yapılan Bazı Ön Uygulamaların Tohumların Çimlenmesi Üzerine Etkileri. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, 25-28 Haziran, Nevşehir, 134-137, 2008.

1.3.f.31. Gübbük, H., Güneş, E. ve Topcuoğlu, F.Ş. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerinde araştırmalar. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, 25-28 Haziran, Nevşehir, 129-133, 2008.

1.3.f.32. Güneş, E., Gübbük, H., Erkan, M., Demiral, S. ve Selçuk, N. Muz Muhafazası Üzerine Değişik Ambalaj Tiplerinin Etkileri. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 8-11 Ekim, Antalya, 256-266, 2008.

1.4.a. Uluslararası kongrelerde sunulan ve özeti Madde 1.1. de sayılan indekslere kayıtlı dergilerde yayımlanan bildiriler (1.4.a., 1-7)

1.4.a.1. Pekmezci, M., Gübbük, H., Erkan, M. and Polat,  E. The Effects of Different Planting Systems on Earliness, Yield and Quality in Some Strawberry Cultivars. Fifth International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana, Turkey, Acta Horticulturae, 441:213-219,  1997.

1.4.a.2. Pekmezci, M., Erkan, M. and Gübbük, H. The effects of harvest time and duration of  storage on quality of  “Fuyu” and “Hachiya" persimmons. Fifth International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana, Turkey, Acta Horticulturae, 441:279-285,  1997.

1.4.a.3. Yeşiloğlu, T., Gübbük, H., Polat, E. and Erkan,  M. The Effects of Girdling and Scoring of Cutting on the Rooting Rate and Quality of Nursery Plants of Pomegranate. Fifth International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana, Turkey, Acta Horticulturae, 441: 407-410, 1997.

1.4.a.4. Pekmezci, M., Gübbük, H. and Erkan, M. Investigations on Growing Possibilities of Banana in Turkey. International Symposium on Banana in the Subtropic, Tenerife, Spain, Acta Horticulturae, 490:599-603,  Acta Horticulturae, 1998.

1.4.a.5. Pekmezci, M., Erkan, M., Gübbük, H., Karaşahin, I. and Uzun, I. Modified atmosphere storage and ethylene absorbent enables prolonged storage of `Hayward` kiwifruits. Acta Horticulturae., 632:337-341, 2004.

1.4.a.6. Gubbuk, H. and Pekmezci, M. The Effect of Different Thidiazuron and Indole Butyric Acid Concentrations on In-Vitro Propagation of ‘Grand Nain’ And ‘Basrai’ Banana Cultivars. Sixth International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding A 2020 Vision. Acta Hort., 829:295-298, 2009.

1.4.a.7. Adak, N., Kaynak, L.,  Pekmezci, M. and Gubbuk, H. The effect of various hormone types on in-vitro propagation of strawberry. Sixth International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding A 2020 Vision.  Acta Hort., 829:305-308, 2009.

1.5. Diğer Uluslararası kongre veya sempozyum bildirileri (1.5., 1-8 )

1.5.1. Pekmezci, M., Erkan, M., Gubbuk, H. and Gozlekci, S. Effect of Modified Atmosphere Storage of Pomegranate Fruits (cv. Hicaznar). XXX International Horticultural Congress (IHC) Abstract, 2-7 August, Brussels, Page 368, 1998.

1.5.2. Gubbuk, H. Pekmezci, M. In,vitro Propagation of Cavendish Banana (Musa spp.)Using Different Types of Cytokinins and Activated Charcoal. XXXVII Esna Annual Meeting Jinr-Dubna, Book of Abstracts,  0-14 September, Dubna- Russia, Page 64, 2007.

1.5.3. Gubbuk, H. Comparison of Some Morphological Features and Pod Characteristics of Cultivated and Wild Carob (Ceratonia, siliqua L.) Types in Turkey. 4 th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, Program and Abstract, 3-7 November, Bogor, West Java, Indonesia,  Page 65, 2008.

1.5.4. Gubbuk, H. Comparison of ‘Dwarf Cavendish’ and ‘Grand Nain’ Banana Cultivars under Protected Cultivation. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Horticulture, Volume:65(1), Page 512, 2008.

1.5.5. Gubbuk, H. Bakry, F. Matheieu, Y. Evaluation of Some Cavendish Cultivars (Musa spp. AAA) under Plastic Greenhouses in Subtropical Areas of Turkey. ISHS/ProMusa Banana Symposium Global Perspectives on Asian Challenges. Programme and Abstract, 14-18 September, Guangzhou, China, Page 112, 2009.

1.5.6. Gubbuk, H. Guven, D. and Gunes, E. Physical Features of Some Turkish Carob (Ceratonia siliqua L.) Pods. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Horticulture, Volume:66(1), Page 685, 2009.

1.5.7. Guneş, G., Gübbük, H. and Yaşin, D. The Effect of Different Sulfuric Acid Concentrations on Seed Germinatıon of Carob (Ceratonia siliqua L.). Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Horticulture, Volume:66(1), Page 687, 2009.

1.5.8. Gubbuk, H., Pınar, H. and Kaynak, L. Organic Matter, C/N Ratio and Mineral Content in Different Banana Organs after Harvest. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Horticulture, Volume:66(1):,  Page 686, 2009.

1.6. Ulusal kongre veya sempozyum bildirileri (1.6., 1-6 )

1.6.1. Gübbük, H. Muzun Sulanması, Gübrelenmesi ve Muz Atıklarının Değerlendirilmesi. Türkiye’de Muz Yetiştiriciliği ve Pazarlama Sorunları Semineri, 23 s., Alanya, 1994.

1.6.2. Gübbük, H. Muz Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etki Eden Faktörler. I. Uluslar Arası Turfanda Şurası, 8 s., Anamur, 1998.

1.6.3. Gubbuk, H. Ülkemiz Tarımında Yeni Açılımlar. MBG Hafta Sonu IV, 18-19 Nisan, Boğaziçi Üniversitesi Bilim Kulübü, 22-24, 2009.

1.6.4. Gubbuk, H. İspanya’nın Çilek Üretim Potansiyeli. III. Ulusal üzümsü Meyveler Sempozyumu, Sempozyum Programı ve Bildiri Özetleri, 10-12 Haziran 2009, Kahramanmaraş,  Sayfa 50, 2009.

1.6.5. Gözlekçi, S. ve Gübbük, H. Batı Akdeniz Florasında Yetişen Beyaz ve Mor Mersin Tiplerinin (Myrtus communis L.). Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineral Besin Maddesi İçerikleri Yönünden Kıyaslanması. III. Ulusal üzümsü Meyveler Sempozyumu, Sempozyum Programı ve Bildiri Özetleri, 10-12 Haziran, Kahramanmaraş, Sayfa 68, 2009.

1.6.6. Gübbük, H., Yeşil (Herbal) Terapinin Kullanım Alanları ve Bu Konuda Avrupa’da Yapılan Çalışmalar. Türkiye Pisikiyatri Derneği, 19. Anadolu Psikiyatri Günleri, 16-19 Haziran,  Eskişehir, Panel 20, 2010.

1.7. SCI ve AHCI kapsamındaki atıflar (1.7., 1-4)

1.7.1. Gubbuk, H., Pekmezci, M., Onus,  A.N. and Erkan, M. Identification and Selection of Superior Banana Phenotypes in the Cultivar Dwarf Cavendish Using Agronomic Characteristics and RAPD Markers. Pakistan Journal of Botany, 36 (2), 331-342, 2004. (BU YAYIN 6 ADET ATIF ALMIŞTIR).

1.7.2. Gubbuk, H., Pekmezci M. and Erkan, M. Production Potential of Cavendish Cultivars (Musa spp. AAA) under Greenhouse and Field Conditions in Subtropical Areas of Turkey. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Plant Soil Science, 54 (4), 249-253, 2004. (BU YAYIN 2 ADET ATIF ALMIŞTIR).

1.7.3. Gubbuk, H. and Pekmezci, M. Comparison of Open-field and  Protected Cultivation of Banana (Musa spp. AAA) in the Coastal Area of Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, Vol.32, 375-378, 2004. (BU YAYIN 1 ADET ATIF ALMIŞTIR).

1.7.4. Biner, B., Gubbuk, H., Karhan, M., Aksu, M. and  Pekmezci, M. Sugar Profiles of Cultivated and Wild Types of Carob Bean (Ceratonia siliqua L.) in Turkey. Food Chemistry, 100: 1453-1455, 2007. (BU YAYIN 2 ADET ATIF ALMIŞTIR).

3. BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

3.2.b. Ulusal bilimsel kuruluşlarca verilen teşvik ödülleri (3.2.b., 1-5)

3.2.b.1. TÜBİTAK yayın teşvik ödülü (Identification and Selection of Superior Banana Phenotypes in the Cultivar Dwarf Cavendish Using Agronomic Characteristics and RAPD Markers. Pakistan Journal of Botany, 2004).

3.2.b.2. TÜBİTAK yayın teşvik ödülü (Comparison of Open-field and  Protected Cultivation of Banana (Musa spp. AAA) in the Coastal Area of Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 2004).

3.2.b.3. TÜBİTAK yayın teşvik ödülü (Production Potential of Cavendish Cultivars (Musa spp. AAA) under Greenhouse and Field Conditions in Subtropical Areas of Turkey. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Plant Soil Science, 2004).

3.2.b.4. TÜBİTAK yayın teşvik ödülü (In Vitro Propagation of Banana (Musa Spp.) Using Thidiazuron and Activated Charcoal. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Plant Soil Science, 2006).

3.2.b.5. TÜBİTAK yayın teşvik ödülü (Sugar Profiles of Cultivated and Wild Types of Carob Bean (Ceratonia siliqua L.) in Turkey. Food Chemistry, 2007).

3.5.a. Bilimsel amaçlı uluslararası burslar (3.5.a., 1-4)

3.5.a.1. Tissue Culture and Molecular Biology  (England).

3.5.a.2. Sustaibale Horticultural Crop Production Under Climatic Constrains (Israel).

3.5.a.3. International Training Course on Biotechnological Tools for Plant Improvement (India).

3.5.a.4. Scientific Cooperation of Banana (CIRAD ve Ankara Fransız Büyükelçiliği).

3.8.d. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (3.8.d., 1-6)

3.8.d.1. HortScience, 00465 No’lu makale.

3.8.d.2. HortScience, 0471 No’lu makele.

3.8.d.3. HortScience, 03067 No’lu makele.

3.8.d.4. Turkish Journal of Biology, BİY-0901-24 no’lu makale.

3.8.d.5. Acta Physiologiae Plantarum, ACPP-D-09-00449 no’lu makale.

3.8.d.6. Jornal of Tropical Agricultural Science, JTAS-0229-2009.

3.8.e. 3.8.d. kapsamı dışındaki hakemlikler (3.8.e., 1-2)

3.8.e.1. Derim, Cilt 20, Sayı 1.

3.8.e.2. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2

 

3.9.a. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (3.9.a., 1)

3.9.a.1. COST-866: Green Care in Agriculture, Proje yürütücülüğü, 2010.

3.9.b. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma (3.9.b., 1-3)

3.9.b.1. Avrupa Birliği Projesi.  Proje No: ICI8-CT97-0177, Projede Görev Alma, 1997.

3.9.b.2. COST, Action FA0602: Bioactive food components, mitochondrial function and health, Projede Görev Alma, 2010.

3.9.b.3. Kampüsten İşe. Dünya Bankası Projesi.  Projede Görev Alma, 2010.

3.9.c. Ulusal kuruluşlarla desteklenen proje yürütücülüğü (3.9.c., 1)

3.9.c.1. TÜBİTAK, Proje No: 107O156, Proje Yürütücülüğü, 2010.

3.9.d. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma(3.9.d., 1-4)

3.9.d.1. TÜBİTAK, TOVAG-496, Projede Görev Alma, 1989.

3.9.d.2. TÜBİTAK, TOGTAG-1493, Projede Görev Alma,  1995.

3.9.d.3. TÜBİTAK, TOGTAG/TARP-2522,  Projede Görev Alma, 2000.

3.9.d.4. TÜBİTAK, TOGTAG/TARP-2523, Projede Görev Alma, 2000.

3.9.e. Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü (3.9.e., 1-6)

3.9.e.1. Bazı Turunçgil Anaçlarının Doku Kültürü Yöntemi ile Çoğaltılması. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yüksek Lisans Tez Projesi. Proje Yürütücülüğü,  1999.

3.9.e.2. Akdeniz Üniversitesi BAPYB 2004.02.0121.011, Proje Yürütücülüğü,  2004.

3.9.e.3. Akdeniz Üniversitesi Araş. Fonu. 2006.03.0121.004, Proje yürütücüsü, 2008.

3.9.e.4. Akdeniz Üniversitesi BAPYB 2007.01.0104.00, Proje Yürütücüsü, 2007-

3.9.e.5. Akdeniz Üniversitesi BAPYB 2008.03.012.013, Proje Yürütücüsü,  2008-

3.9.e.6. Akdeniz Üniversitesi BAPYB 2009.03.0121.006,  Proje Yürütücüsü,  2009-

3.9.f. Yerel kuruluşlarca desteklenen projede görev alma(3.9.f.,1-4)

3.9.f.1. Akdeniz Üniversitesi Araş. Fonu. 96.03.0104.03, Projede Görev Alma, 1997.

3.9.f.2. Akdeniz Üniversitesi Araş. Fonu. 20.01.0104.04, Projede Görev Alma, 2000.

3.9.f.3. Akdeniz Üniversitesi Araş. Fonu 20.01.0104.01, Projede Görev Alma, 2000.

3.9.f.4. Akdeniz Üniversitesi Araş. Fonu 2004.01.0200.002, Projede Görev Alma, 2004.

3.10.b. Uluslararası çalıştay (workshop) ve yaz okulu düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık etmek (3.10.b., 1)

3.10.b.1. 4th European COST 866 Workshop in Green Care in Agriculture, 2009.

3.10.d. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: Görev almak ve/veya oturum başkanlığı yapmak (3.10.d., 1)

3.10.d.1. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, 2003.

3.11.a. Uluslararası jüri üyelikleri (3.11.a., 1)

3.11.a.1. University of Fort Hare,  Master Tezi Jüri üyeliği, 2010.

3. 11. b. Ulusal jüri üyelikleri (3.11.b.1-7)

3.11.b.1. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Jüri Üyeliği, 2005.

3.11.b.2. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Jüri Üyeliği, 2006.

3.11.b.3. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Jüri Üyeliği, 2009.

3.11.b.4. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Jüri Üyeliği, 2010.

3.11.b.5. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, 2001.

3.11.b.6. Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, 2006.

3.11.b.7. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Jüri Üyeliği, 2010.

4. BÖLÜM: EĞİTİM- ÖĞRETİM

4.1.a. Doktora tez yönetimi (4.1.a., 1)

4.1.a.1. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Banu İmamgiller Dal) 2008.

4.1.b. Yüksek Lisans tez yönetimi (4.1.b.1-2)

4.1.b.1. Akdeniz Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü (Bilge Kaya) 2001.

4.1.b.2. Akdeniz Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü (Esma Güneş) 2005.

4.2. Lisans ve lisansüstü dersler

Subtropik İklim Meyveleri I/L (2+1)

Ilıman İklim Meyveleri I/L (2+1)

Bahçe Bitkileri (4+2)

Subtropik İklim Meyveleri II (2+1)

Ilıman İklim Meyveleri I/L (2+1)

Subtropik Meyveler Islahı/Dok.(3+0)

Subtropik Meyvelerde Özel Araştırma Metotları (3+0)

 

 

Sayfa Özeti: Prof.Dr.Hamide GÜBBÜK

Anahtar Kelimeler: